Agencija za geodetska merenja GEO TEAM FUTURE

Kontakt:

            - Ivan Čupić - Direktor 064/2987056

            - email: office@gtf.rs

            - email: geocupic@gmail.com

Adresa:

            Smederevska Palanka

            Šuleiceva 6a

GEO TEAM FUTURE

Agencija za geodetska merenja

O NAMA

Agencija za geodetska merenja GEO TEAM FUTURE osnovana je 2007 godine. Predstavlja tim iskusnih i mladih stručnjaka.


 - Bavimo se svim vrstama geodetskih radova na područiju cele Srbije..


 - U saradnji sa drugim gradjevinskim, geodetskim i arhitektonskim firmama omogućava vam najefikasniju i najjednostvniju realizaciju vaših zamišljenih projekata..

 - Opremljeni najnovijim instrumentimai pratecim softverima pruža vam precizno i brzo izvršenje radova..

USLUGE

GEO TEAM FUTURE se bavi :


 - izradom katastarsko-topografskih planova

 - snimanjem vodova i podzemnih instalacija

 - formiranjem građevinskih parcela

 - snimanjem objekata i knjiženjem stanova

 - obeležavanjem mađnih tačaka parcela

 - izradom 3D modela terana

 - računanjem kubatura iskopa

 - izradom idejnih i glavnih projekata (saobraćajnice, saobraćajna signalizacija, vodovod i kanalizacija, toplovod, elektroistalacije i telekomunikaciona mreža).

 - kontrolom sleganja terena

 - izradom protokola regulacije

 - snimanjem fasada objekata.....
  

KVALITET USLUGE

 - GEO TEAM FUTURE se odlikuje visokom reputacijom i kvalitetom usluge. Poseduje licencu prvog reda broj 952-03-487/12 izdatu od RGZ-a, kao i internacionalni ISO 9001:2008 standard.


- Opremljen najnovijom opremom i licenciranim softverom u vlasništvu firmu:


 Instrumenti:

            - Topcon  Hiper dvofrekventni GPS sistem baza-rover

            - Topcon Hiper dvofrekventni GPS rover

            - Stonex S8 GPS sistem baza-rover

            - Totalna stanica Topcon

            - Totalna stanica Stonex

            - Totalna stanica South

            - Digitalni nivelir

 Softverska podrska :

            - Autocad Survey

            - BricksCAD

            - Carlson Survey

 

GALERIJA

Reference:


- Snimanje i ucrtavanje preko 1500 km gasovodne mreze na celokupnim teritorijama C.O. Smed.Palanke, C.O. Obrenovca, C.O. Velike Plane, C.O. Topole, C.O. Rače..


- Snimanje preko 200 km regionalnih puteva radi projektovanje primarne i sekundarne gasovodne mreže.


- Snimanje preko 50 km katastarsko-topografskog plana radi projektovanja i realizacije primarne gasovodne mreže (čelicnog gasovoda) u postupku eksproprijacije zemljišta.


- Obeležavanje saobracajnice i pratećih infrastrukturnih objekata u turustičkom naselju na teritoriji K.O. Vinci


- Snimanje katastarsko-topografskog plana na površini od preko 40 hektara u industiskom kompleksu US Steel ( Železara Smederevo ),


- Preko 100 uspesno realizovanih projekata parcelacije i preparcelacije građevinskih parcela širom Srbije


- Preko 1000 uspesno zavrsenih predmeta ( snimanja manjih i vecih objekata, legalizacija, obelezavanja, situacija, monitoring objekata, praćenja količina iskopa )
  

REFERENCE

KONTAKT

Design by Đorđe Marinković

www.gtf.rs      email: djolo@gtf.rs

url and counting visits
Count Accurate Visits

GEO TEAM FUTURE, kao glavni nosilac posla, trenutno je u realizaciji projekta komasacije na delovima katastarskih opština Kusadak, Azanja i Glibavac ( Opština Smederevka Palanka ).

Projekat je otpočeo sredinom 2015 godine i prostire se na površini od preko 7500 hektara.

 - program komasacije

 - pregledni plan komasacionog područja 

KOMASACIJA